کارگاه قوانین ومقررات آموزشی ومشاوره تحصیلی دانشجویان جهت اساتید مشاور وهیات علمی

کارگاه قوانین ومقررات آموزشی ومشاوره تحصیلی دانشجویان جهت اساتید مشاور وهیات علمی

۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۵ کد : ۲۷۳۲ اخبار دانشگاه
کارگاه قوانین ومقررات آموزشی ومشاوره تحصیلی دانشجویان جهت اساتید مشاور هیات علمی در دوروز متوالی مورخ۲۵و۲۶ شهریور در دانشکده پرستاری ومامایی برگزار گردید