کارگاه های برگزار شده

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۹:۵۴ کد : ۷۵۶ اطلاعیه ها
کارگاه های برگزار شده

کارگاه آموزشی ICU ویژه پرستاران 36 ساعت روزهای 20 و 21و 26و 27/5/93 برگزار گردید

کارگاه آموزشی فوریتهای پرستاری 81 ساعت در تاریخ های 11 و 12و 13 و 14 و 15 و 18 و 19 و 25/5/93 برگزار گردید

کارگاه آموزشی بهداشت تنظیم خانواده 62 ساعت در تاریخ های 11و 12 و 13و 14 و 15 و 18 و 19/5/93 برگزار گردید.

کارگاه آموزشی سلامت مادر و جنین 60 ساعت روزهای 20 و 21 و 22 و 25 و 26 و 27/5 و 5/6/93 برگزار گردید.

کارگاه یکروزه مراقبت از زخم ویژه دانشجویان پرستاری در تاریخ 24/12/93 برگزار گردید.

کارگاه آموزشی یکروزه مراقبت از زخم در تاریخ 22/10/93 برگزار گردید.

کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده ویژه دانشجویان پرستاری در تاریخ 17/9/93 برگزار گردید.

دوره زایمان فیزلوژیک مورخ 3/5/94 برگزار خواهد شد.

کارگاه آموزش از راه دور وکارگاه اطلاع رسانی پزشکی وکارگاه سیستم آموزش مجازی وکارگاه آشنایی با سیستم مدیریت یادگیری LMS  بزودی برگزار می شود.

کارگاه مقدماتی و پیشرفته روش تحقیق ویژه دانشجویان پرستاری و مامایی بزودی برگزار می شود.