برگزاری کارگاه تفسیر سی تی اسکن وECG مقدماتی و روش تحقیق در دانشکده پرستاری ومامایی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۲۱:۵۴ کد : ۷۵۹ اطلاعیه ها
بزودی برگزاری کارگاه تفسیر سی تی اسکن وECG مقدماتی و روش تحقیق در دانشکده پرستاری ومامایی

قابل توجه دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی ،بزودی کارگاه  تفسیر سی تی اسکن وECG مقدماتی و روش تحقیق در دانشکده پرستاری ومامایی برگزار می شود دانشجویان گرامی جهت ثبت نام به دفتر انجمن علمی دانشکده پرستاری ومامایی  وEDO مراجعه نمایند.