اطلاعیه ها

اطلاعیه برگزاری کارگاه آمادگی OSCE دانشجویان پرستاری

اطلاعیه برگزاری کارگاه آمادگی OSCE دانشجویان پرستاری

به اطلاع دانشجویان پرستاری ورودی بهمن ۹۳ می رساند کارگاه آمادگی برای شرکت در آزمون OSCE ، روز دوشنبه چهارم دی ماه ۱۳۹۶ از ساعت نه و نیم صبح در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب